Info

Salgs og leveringsbetingelser

Forbehold

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil når det gjelder pris og informasjon om varer/ tjenestene på siden. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål. Vi ønsker å gi deg god hjelp og en vellykket handel!

Salgs- og leveringsbetingelser

Ekspedering av ordre

Den som vinner budet får tilsendt en mail med en link til betaling. Her må kunden velge å om en ønsker å hente varen hos NLM eller få varen sendt.

Leveranse

Vanligvis vil varene sendes fra oss inne 1-3 virkedager etter at ordren er mottatt.

Frakt

Vi sender varene ved Bring, eller spesialtransport der det er nødvendig. Kostnader forbundet med frakt oppgis på hvert enkelt objekt, og betales av kjøper.

Betaling

Vi krever betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra oss til kunden. Kunden kan betale enten ved Kredittkort eller faktura (faktura er kun mulig for bedrifter)

Personopplysninger

NLM behandler persondata ifølge Lov om Personopplysninger. Opplysninger som kan knyttes til deg som person vil aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller bli koblet med andre eksterne register.

Kortinformasjon

Når du handler hos NLM blir betalingen behandlet av Nets, som er en sikker elektronisk betalingsløsning for Visa og MasterCard/ Eurocard. All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapenes regelverk.

Returnering av varer

Rutiner for retur av varer

Avbestilling

Dersom du ønsker å avbestille varene må du gi oss beskjed omgående, og senest innen 14 dager. Da vil vi slette eventuelle reservasjoner gjort på kredittkortet eller tilbakeføre innbetalt beløp.

Reklamasjon

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget den, gi NLM skriftlig melding (e-post, telefaks eller brev) om at du vil påberope deg mangelen. NLM vil da gi deg informasjon om hva du skal gjøre videre. Reglene om reklamasjon finnes i Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven).

Angrerett

I følge angrerettloven gjelder angrefristen fra den dagen kjøperen mottok varen og 14 dager fremover. Dersom du vil angre på kjøpet, returnerer du varen i samme stand som du mottok den og legger ved utfylt angrerettsskjema (som lå vedlagt i forsendelsen), du vil da få tilbakeført det du har betalt. Kjøper betaler returporto. Se utfyllende informasjon på angrerettsskjemaet.

Dersom kjøper ikke har mottatt angreskjema skriftlig på papir eller på annet varig medium (f.eks. e-post, CD eller DVD), utvides angrefristen til 3 måneder. Angreskjemaet skal være ferdig utfylt med informasjon når skjemaet mottas. Agngreretten gjelder ved forbrukerkjøp, salg til foretak innbefattes ikke av forbrukerkjøpsloven.

Garanti

Våre kunder har automatisk krav garantier i henhold til forbrukerloven

Generell informasjon

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personalopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven.

For flere tips og råd, se: www.forbrukerombudet.no www.forbrukerportalen.no www.lovdata.no

Spesielle regler knyttet til auksjonssalg

Auksjonens gang

Under og etter auksjonen blir du via e-mail informert om noen legger inn et høyere bud enn deg, eller om du får tilslaget på varen. Hvis du reagerer umiddelbart på at noen byr over deg, skyldes dette funksjonen "Autobud". Noen kan ha lagt inn et Autobud som medfører at ditt bud har blitt overbydd. NB: Et bud er bindende og kan ikke forandres. Når du er inne på budområdet til et produkt, vil du finne en liste med budleder og oppfølgere. Alle som ligger som budledere er på dette tidspunkt vinnere av budrunden, og vil få tilslaget på produktet, om det ikke kommer inn høyere bud. Oppfølgere får ikke tilslaget. Når du er logget på, vil ditt bud være markert med en egen farge på listen over budledere og oppfølgere.

Grunnleggende regler for NLM auksjon

Alle auksjoner har en startpris. Alle bud som gis etter auksjonsstart må være høyere enn startprisen. Alle auksjoner har en åpningsdato og en lukkingsdato. Budgivning tillates kun i dette tidsrommet. I alle auksjoner rangeres budene etter størrelse på budbeløpet. Ved like budbeløp rangeres eldste bud høyest. Alle auksjoner har et gitt antall produkter tilgjengelige. Man kan legge inn bud på det antall produkter man ønsker innenfor det som er tilgjengelig. Alle auksjoner har en definert budøkning (budinkrement). Størrelsen på avgitt bud må alltid være budinkrementet større enn budet man byr over. NB! Når man allerede har et bud inne som budleder, vil avgivelse av et nytt bud resultere i at man byr over seg selv, eller byr på flere produkter om det ligger mer enn ett produkt på auksjonen. De budene som ligger på budlederlisten ved auksjonens slutt kåres som vinnere av auksjonen.

Autobud/Maksimumsbud

Du kan også legge inn et Autobud. Autobud funksjonaliteten registrerer det høyeste beløpet du ønsker å gi for produktet. På denne måten vil ditt bud automatisk bli høynet med minste tillatt beløp hver gang noen byr over ditt gjeldende bud. Du vil under auksjonen bli underrettet via e-mail når noen byr over deg. Et Autobud legges inn samtidig med et vanlig bud, og gjelder for samme antall produkter. Autobud fungerer som agenter som byr for deg. Agentene følger det samme regelverket for budgivning som "vanlige" bud. En av fordelene med Autobud er at budene Autobud-agentene avgir, tidsstemples med datoen Autobud ble lagt inn. Og som ved alle auksjoner så er det det eldste budet som vinner ved like bud Autobudet er markert på budområdet med et ikon.

Dynamisk lukking

Alle auksjoner på NLM har, om ikke annet er spesifisert, dynamisk lukking. Dynamisk lukking innebærer at auksjonen forlenges et gitt antall minutter, vanligvis 10 minutter om det kommer bud på auksjonen de siste 10 minuttene. For eksempel: Slutter auksjonen kl. 22.00 og det kommer et bud kl. 21.59, vil auksjonen bli forlenget til kl. 22.09. Skulle et nytt bud bli lagt kl. 22.05 blir auksjonen ytterligere forlenget til kl. 22.15, osv. Dynamisk lukking gir deg muligheten til å by over andre budgivere på produkter du er interessert i, nøyaktig slik som på en live auksjon der auksjonarius "klubber" for å gi budgiverene en ny sjanse å legge inn et bud.

Reservert pris

Noen produkter kan ha "reservert pris". Dette betyr at produktet starter på en lavere startpris enn hva som kreves for at det skal bli solgt. Dersom den reserverte prisen ikke oppnås, forbeholder selger seg retten til ikke å selge produktet. Dersom selger godtar budet, er budgiveren forpliktet til å kjøpe produktet.

Kjøp nå

"Kjøp nå" innebærer at kunder på enkelte kunstverk har anledning til å kjøpe verket til den forhåndsdefinerte prisen før auksjonen er avsluttet. Auksjonen kan derfor bli avsluttet før tiden. Auksjonsobjektet vil være merket med en "kjøp nå" knapp.

Budvinner/avslutt handel

Når du er logget på vil du finne produktene du har vunnet på auksjon i handlekurven. Det tilkommer 20% på tilslagssummen.

Objekter som er vunnet på auksjon blir liggende i handlekurven i 14 dager, det er kjøpers plikt å avslutte handlekurven innenfor denne fristen. Dersom handlekurven ikke blir avsluttet innenfor fristen blir objektene fjernet og et gebyr pålydende kr 300,- blir utstedt per auksjonsobjekt

Forbehold

NLM tar forbehold om driftsstans eller uriktige priser/bud, forårsaket av forhold utenfor vår kontroll, herunder tekniske problemer, inkludert, men ikke begrenset til, strømbrudd, overbelastning og sabotasje.

I tillegg forbeholder NLM seg retten til å annulere auksjoner uten forvarsel og uten ytterligere forklaring. Videre betraktes alle vunnede men ikke leverte auksjoner som en aksept av kundens bud på det gitte produkt; NLM har rett til og i etterkant avslå dette budet eller heve kjøpet dersom det viser seg at det er oppgitt uriktige opplysninger, herunder men ikke begrenset til feil opplysninger fra våre underleverandører, feil i prising eller det skulle fremkomme opplysninger som gjør at vi ikke kan levere produktet i henhold til de på forhånd gitt opplysninger. Videre handler NLM alltid i god tro.

Foretaksinformasjon

NLM Gjenbruk

Org.nr. 889391162

NLM Gjenbruk
Stormyrvegen 11
2315 Hamar
e-post: post@nlmgjenbruk.no
tlf: 40 44 34 50

NLM Gjenbruk har butikker over hele landet, som driftes av våre 1600 fantastiske frivillige. I tillegg til å bidra til god miljøforvaltning, ønsker vi å være en sosial oase i nærmiljøet, og og alle er velkommen i "kaffekroken". Overskuddet fra NLM Gjenbruk går til Norsk Luthersk Misjonssambands bistands- og diakoniarbeid over hele verden.